berta

ilustrācijas autors: Nerijus Rimkus

Raxti Raxtu ar SATORI2018. gada sākumā youngkim? sadarbībā ar Satori piedāvāja jauniešiem unikālu lekciju kursu, kur diskutēja par to, kā rakstīt, kas ir intervija un kas ir recenzija. Lekciju dalībnieki sešās teorētiskās un praktiskās nodarbībās tikās ar Satori autoriem – Paulu Bankovski, Ilmāru Šlāpinu un Andu Baklāni, lai kopīgi meklētu atbildes un formātus, kā atbildēt uz šiem jautājumiem un kā jauniegūtās zināšanas pielietot plašākas auditorijas sasniegšanā.

Ilmārs Šlāpins ir latviešu publicists, filozofs, tulkotājs, dramaturgs, dzejnieks, pasaules mūzikas dīdžejs un interneta žurnāla Satori galvenais redaktors. Brīvajā laikā dara to pašu. 

Anda Baklāne ir literatūras kritiķe, daudzu saistošu un rūpīgu literatūras kritikas rakstu autore. Ieguvusi maģistra grādu filozofijā, patlaban strādā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Uzrakstījusi un aizstāvējusi maģistra darbu ar biedējošu nosaukumu: "Lasīšanas (ne)iespējamība dekonstrukcijas un hermeneitikas kontekstā: Ž. Deridā, P. de Mans, H. G. Gadamers”.

Pauls Bankovskis ir rakstnieks un publicists, vairāku romānu un stāstu krājumu autors. Šobrīd raksta romānu par pasaules vēsturi no ļoti tālā nākotnē dzīvojošu cilvēku skatupunkta, vaļasbrīžos nodarbina sevi ar vairāku filmu scenārijiem un izdomā vēl visu ko. 

Built with Berta.me